Resident Birthdays

December 5- Helen Arthur

December 8- Rosemary Deppe

December 10- John Farmer

December 19- Lillian Falck

December 22- Robin Jones

December 28- Marilyn Hamman

December 28- Byron Johnson

Staff Birthdays:

December 2 – Taylor Durbin

December 8 – Ella Auwles

December 9 -Shanny Girot

December 12 – Krista Cripe

December 23 – Madison Sheckles

December 30 – Paige Hutchinson